فیلتر های اعمال شده: حذف
شکل دارویی
قرص
کپسول سافت
کپسول
گروه دارویی
دستگاه عضلانی حرکتی
متابولیک
درمان دیابت
ضد التهاب غیر استروئیدی
گوارشی
ضد قارچ سیستمیک
شلات کنده
تنفسی
اعصاب مرکزی
تنفسی
انکولژی
مهارکننده سیستم ایمنی
مکمل های تغذیه ای
قلبی عروقی
منبع
مداوا
نوارتیس
ساندوز
ویتابیوتیکس